Skip to main content

Een titel toevoegen of aanpassen

Titels zijn een belangrijk onderdeel van de website. Niet alleen voor de opmaak maar ook voor de SEO (zoekvriendelijkheid). 

In de template staat ingesteld hoe een H1-tag (Kop 1), H2-tag (Kop 2), H3, etc eruit ziet. Met als voordeel dat je niet elke keer de grootte, lettertype en kleur zelf hoeft in te stellen. De hele website op die manier eenduidig vormgegeven en als je het ooit wilt aanpassen dan is dat heel makkelijk op 1 te doen.

Om bij zoekmachines beter te scoren is het belangrijk dat je een logisch opbouw van de pagina maakt door deze in te delen met een H1, H2 en H3, etc. 

De H1-tag is de koptitel van jouw artikel. Door je H1 optimaal te benutten maak je voor zoekmachines duidelijk waar een artikel over gaat. Voor de SEO raden we aan om het belangrijkste zoekwoord van je artikel in de H1 op te nemen. Hoe eerder je het zoekwoord in de titel noemt hoe meer waarde het zoekwoord voor zoekmachines krijgt. Let op! gebruik een H1 maar één keer per artikel.

De rest van de tekst deel je in met tussenkoppen die je boven de paragrafen en sub-paragrafen plaatst. Hiervoor gebruik je kop 2 (H2) en kop 3 (H3). 

Het komt alleen wel eens voor dat je met de opmaak van de pagina niet helemaal tevreden bent doordat de kopjes voor je gevoel te groot of te klein zijn. Verander in dat geval nooit de indeling die je hebt gemaakt met de H1, H2 en H3 teksten. Speciaal voor deze wens is het mogelijk gemaakt om een H1-tag de vormgeving van een H2-tag te geven. Je kunt dit doen bij de instellingen van een titel. Waarbij je de Stijl gebruikt om het uiterlijk van de pagina vorm te geven en het HTML-element voor de opbouw van de pagina voor de zoekmachines.